Ergonomi

Begreppet ”ergonomi” kommer från grekiskans ergon, som betyder ”arbete”, och nomos, som betyder ”lag”. Definitionen på ordet ergonomi är ”vetenskapen om en optimering av samspelet mellan människan och miljön enligt principen att anpassa arbetet till människan”. Vilket betyder att man ska ta hänsyn till varje individs naturliga förutsättningar, men också till dess begränsningar, vid utformning av arbetssätt, verktyg och arbetsplatser. Ergonomi har även koll på de anatomiska, fysiologiska och psykologiska aspekterna av människan arbetsmiljö, för att få så bra säkerhet, hälsa, komfort och effektivitet i arbetet.

Målet med ergonomi är att skapa en sån bra arbetsmiljö som möjligt, vilket betyder att man försöker anpassa arbetet utifrån människan. T.ex. genom att utveckla sittvänliga stolar.

Enkla tips till bättre ergonomi

Det finns väldigt mycket man bör ta hänsyn till om man ska få sin arbetsplats så ergonomisk som möjligt. Här har vi kortat ner ett par enkla tips som kan hjälpa dig på vägen till en bättre arbetsmiljö.

 • Bra belysning är viktigt, snåla inte med ljuset. Om rummet är för mörkt blir kroppen trött.
 • Undvik att få solljus rakt i ansiktet eller att det blänker skrämen.
 • Variation utav arbetsställning fäller ofta ett mycket viktigt avgörande när det gäller skador. Sitt ibland tillbakalutad och ibland mer upprätt. Du kan även stå ibland om du har tillgång till ett ”höjbart” bord.
 • Se till att du har ett ordentligt stöd som täcker hela underarmen.
 • Övre delen utav bildskrämen ska vara i ögonhöjd.
 • Ta pauser, gärna med någon fysisk aktivitet om du har tid med det.
 • När du väl har fått ordning på din ”grundarbetsplats” så gäller det att få till en variation i arbetsställningen. Det är även viktigt att tänka på hur du planerar ditt arbete, det är viktigt att du planerar in tid för pauser och streching. Här är ett par enkla tips som man kan tänka på för att få sitt arbetssätt mer ergonomiskt.

När du väl har fått ordning på din ”grundarbetsplats” så gäller det att få till en variation i arbetsställningen. Det är även viktigt att tänka på hur du planerar ditt arbete, det är viktigt att du planerar in tid för pauser och streching. Här är ett par enkla tips som man kan tänka på för att få sitt arbetssätt mer ergonomiskt.

 • Streching, ta ett litet avbrott för att sträcka ur stela leder.
 • Stående arbete.
 • Arbeta med fel hand.
 • Varierande placering av mus.
 • Byt mus.

Det är viktigt med variation för att kunna arbeta uthålligt. Troligtvis kommer de flesta utav oss arbeta med datorer i många år framöver och därav kommer vi förmodligen bli mer och mer beroende utav hjälpmedel. Förbruka inte dina armar och axlar i förtid!

Vad är det som orsakar belastningsskador?

Det som oftast skapar belastningsskador är arbete som kräver hög kraft och högfrekvent användning samt dåliga arbetsställningar. Man löper en mycket stor risk att drabbas utav belastningsskador när arbetet kräver en kombination utav hög kraft, precision samt att kroppen inte får tillräckligt med vila för att återhämta sig.

Det som vi kommer ta upp på den här sidan är framför allt belastningsskador som man får när man arbetar framför en dator. Datorn är en källa till många olika typer utav belastningsskador t.ex. musarm, gamnacke, nintendotumme, tennisarmbåge, axelvärk och ryggont.